Rozhovor s Michalem Hájkem, solicitorem a advokátem, novým členem AAP. Interview zahrnuje odpovědi na otázky z dotazníku členů AAP.                                                                                                              

1. Působíte jako samostatný advokát nebo jinak?

Vykonávám advokacii jako společník společnosti Global Legal Solutions, s.r.o.

2. Kde jako advokát působíte z územního hlediska?

Působím především v Praze, ale zastupuji své klienty i v řízeních před anglickými soudy. 

3. Jaká čtyři odvětví práva nejraději praktikujete?

  • Obchodní právo
  • Evropské a mezinárodní právo
  • Soudní spory
  • Insolvence

4. Jak jste se stal advokátem oprávněným poskytovat právní služby v anglickém a českém právu?

  • V roce 2012 jsem se stal advokátem v České republice.
  • V roce 2013 jsem úspěšně absolvoval Qualified Lawyer Transfer Test a stal se solicitorem v Anglii a Walesu.
  • V roce 2017 jsem získal Higher Rights of Audiance, které mě opravňuje k zastupování klientů u anglických soudů všech stupňů.

5. Jaký typ klientely Vám nejvíce vyhovuje?

Nejraději pracuji s klienty z obchodního světa, kteří mají strategický a obchodní pohled na své právní záležitosti.

6. Co Vás na právu nejvíce baví

Nejvíce mě na mé práci baví vymýšlení netradičních řešení a strategií ve prospěch klientů často s využitím více než jedné jurisdikce. Na právním práci mě baví intelektuální výzvy, které náš obor přináší stejně jako neustálá potřeba vlastního rozvoje a zdokonalování se ve všech oblastech potřebných pro úspěšný výkon advokacie.