Rozhovor s Veronikou Vošahlíkovou, solicitorkou a advokátkou, novou členkou AAP. Interview zahrnuje odpovědi na otázky z dotazníku členů AAP.                                                                                                              

1. Kde jako advokátka působíte z územního hlediska?

Kancelář VeVosLegal má sídlo v Praze, ale klienty advokátní kanceláře jsou i zahraniční subjekty podnikající v Anglii či jinde v Evropě.

2. Jaká odvětví práva nejraději praktikujete?

  • Obchodní právo
  • Občanské právo 
  • Právo nemovitostí

3. Jak jste se stala advokátkou oprávněnou poskytovat právní služby v anglickém a českém právu?

V roce 2014 jsem se stala solicitorem v Anglii a Walesu a V roce 2017 jsem úspěšně složila advokátní zkoušku v České republice a stala se českým advokátem.

4. Jaký typ klientely Vám nejvíce vyhovuje?

Jsem otevřená spolupráci se všemi typy klientely, nemám jeden oblíbený typ.

5. Co Vás na právu nejvíce baví

Baví mě, když vidím, že má práce někomu pomohla. Je to vlastně kreativní a strategický obor, i když se to tak na první pohled nemusí zdát.