Rozhovor se spoluzakladateli Asociace pro anglické právo (AAP) Vladimírem Ambruzem a Jakubem Honzíkem. V tomto rozhovoru představují zakládající členové asociaci, její cíle a vizi jejího rozvoje do budoucna.                                                                                      

Zajímá se česká veřejnost o anglické právo?

Jaku Honzík (J.H.):  Jistě. Právní systém common law, založený na principech anglického práva, je užíván po celém světě a z naší praxe víme, že i malý podnikatelé z České republiky působící na širším než domácím trhu se obvykle neobejdou bez právní rady k anglickému právu. AAP má podnikatelům pomoci, aby našli nejen anglicky mluvící advokáty, ale ároveň advokáty, kteří mají oprávnění poskytovat právní rady v oblasti jak anglického, tak i a českého práva.

Vladimír Ambruz (V.A.): Byť není Spojené království sousední zemí, tak se relativně často setkáváme i s fyzickými osobami s vazbou na obě země s potřebou rady ohledně anglického práva, nejčastěji se jedná o majetkové otázky. V členské sekci na webu AAP jsou uvedeni advokáti kvalifikovaní k tomu, aby mohli těmto lidem pomoci.

V České republice působí mezinárodní advokátní kanceláře s českými advokáty v Praze a pobočkami v Anglii, kde jsou angličtí advokáti.  Je oproti tomu advokát kvalifikovaný v ČR a zároveň v Anglii pro klienta výhodou?

V.A.: Předně je třeba říci, že AAP nemá za cíl konkurovat advokátním kancelářím. AAP je sítí advokátů a někteří naši členové jsou zaměstnanci mezinárodních advokátních kanceláří. Advokáti působící samostatně většinou vítají spolupráci s advokátními kancelářemi, které potřebují poradenství , krátkodobé či dlouhodobé, v oblasti anglického práva.  Ať působí naši členové kdekoliv, tak je zde předpoklad, že mají jako jednotlivci tu výhodu, že se mohou dívat na věc klienta očima experta na oba právní systémy.

J.H.: Na kvalifikacích samozřejmě vždy nezáleží a zásadní jsou především schopnosti advokáta nebo dané advokátní kanceláře.  Nicméně je zcela jasné, že anglicko-český advokát působící v České republice může být pro některé klienty vítanou volbou.

Co Vás vedlo k založení AAP?

A.V.: Dá se říci, že síť advokátů s touto kvalifikací již existovala před založením AAP, jen byla postavena na mezilidských vztazích. Většina členů v AAP se dobře znají, studovali někdy i na stejných školách. AAP je jen krokem, jak tyto vztahy dále rozvíjet.

J.H.: AAP není proto uměle vytvořená síť. V podstatě se sama vytvořila, a když přišel Vladimír s tím, že jí takto můžeme formalizovat, tak nebylo, proč váhat a začali jsme společně AAP rozvíjet. Poptávka po radách v oblasti anglického práva zde je taky přirozená, dává to tedy celé smysl.

Kolik je česko-anglických advokátů, nebudou si členové navzájem konkurovat?

J.H. Klienta, který bude volat všem členům AAP, aby zjistil, kdo má nejlevnější sazby se nebojíme, a to již z toho důvodu, že každý s advokátů se zaměřuje na trochu jiné odvětví práva. Navíc poptávka je v tomto smyslu větší než co může uspokojit pár advokátů s takto unikátním profilem. K tomu je třeba dodat, že spousta členů AAP spolu rádi spolupracují a členství v AAP snad tyto vazby jen posílí.

V.A.:  Spíše než strach z konkurence nám dělalo starost, že advokáti s tímto profilem nebyly dosud dostatečně viditelní a nedocházelo k efektivnímu propojení s potenciálními klienty.  AAP může pomoci prohloubit vnímání veřejnosti, která třeba ani netuší, že jsou zde profesionálové pro anglické právo.

Jakou roli má hrát AAP ve vztahu k Brexitu?

V.A.: Brexit se dotkne pomalu všech odvětví anglického práva. Nastanou změny a tyto změny bude nutné interpretovat kvalifikovanými odborníky, jakými jsou členové AAP.

J.H.: Z dlouhodobého hlediska je zřejmé, že se anglické právo bude odchylovat od evropského práva a my chceme být tím pomyslným mostem mezi českým/evropským právem a anglickým právem.

Jedním z cílů je i spolupráce s národními a mezinárodními institucemi. Jak si tuto spolupráci můžeme představovat?

J.H.:  Například chceme národním institucím pomoci sdělovat veřejnosti zásadní změny, které s sebou Brexit přinese. Brexit ovlivní podnikatele v různých odvětvích.

V.A.: Spolupráce však nemusí být iniciována jen z důvodu Brexitu. Jsou tu instituce, které jsou inherentně spjaty s Anglií a uvítali by užší spolupráci s advokáty, kteří se orientují v anglickém i českém právu.

Uvítáme další dotazy od veřejnosti. Stačí je napsat na email: anglickepravo@gmail.com